Sogneaftener

  14 nov

  Sogneaften

  Sogneaften

  Tirsdag 14. november kl. 19:30 - 21:30

  Hurup Kirkecenter

  Michael Böss kommer og fortæller om emnet i sin bog: Det demente samfund. Bogen handler om tidens, historiens og erindringens betydning for vort liv og samfund. Bogens generelle pointe er, at vi lever i et samfund, som er ved at miste sansen for fortiden og dermed for fortidens betydning for nutiden og evnen til at orientere sig fremover. Uden bevidsthed om fortiden mister vi orienteringspunkter og håb for fremtiden. Hvad der går tabt, er nemlig en forståelse af mennesket som et væsen med et grundlæggende behov for at opleve mening i tilværelsen gennem eftertanke og erindring og for at nå til selvforståelse ved at se sit eget livs fortælling i en større social og kulturel sammenhæng og kronologi. For samfundet medfører historieløshed tæring på fællesskaberne. For ligesom individer lever samfundets store og små fællesskaber i kraft af deres evne og mulighed for at erindre sammen.


Kontaktoplysninger

 • Hurup Kirke
 • Kirkevej 42
  7760 Hurup Thy

 • Telefon: 97 95 11 84
 • Email: trhu@km.dk