Aftale om gravsted

Efter man har talt med bedemand kontaktes kirkegårdskontoret for at aftale nærmere om reservation eller lave aftale om nyt eller nuværende gravsted.
Er det et nyt gravsted, mødes man med kirkegårdens personale for at tage gravstedet ud. 

Der laves aftale om gravstedstype, vedligehold, grandækning, hvorvidt eventuelle nuværende planter skal bevares osv.

Nogle gravstedstyper kan kun erhverves inkl. aftale om pasning, men for andre kan du selv bestemme (se evt. gravstedsformer) hvilken løsning, du ønsker, fx:

 • Du kan selv renholde gravstedet.
 • Kirkegården holder gravstedet rent for ukrudt - og sender en regning en gang om året.
 • Du indbetaler et beløb én gang for alle, for gravstedets renholdelse og vedligeholdelse i fx 30 år.

Vælger du selv at renholde gravstedet, kan det ændres senere efter ønske.

Hvis man glemmer at forny familiens gravsted, sløjfes dette ikke bare uden videre.
I kirkegårdens vedtægt er det beskrevet, at det er gravstedsejerens pligt at rette henvendelse med hensyn til fornyelse, når fredningstiden udløber, men kirkegården har også pligt til at send en påmindelse.
Praksis ved Hurup Kirkegård er, at ingen gravsteder sløjfes med mindre vi har en underskrift, hvor familien afstår gravstedet.
Med års mellemrum er vi dog nødsaget til at sløjfe gravsteder uden at have været i kontakt med pårørende. Forinden har vi dog efterlyst pårørerende i 3 måneder ved hjælp af et skilt på gravstedet samt i dagspressen (Statstidende).

Når et gravsted sløjfes fjernes stenene og bortskaffes, men før de køres væk bliver inskriptionen altid fjernet. Inge skal kunne genkende en kasseret gravsten udenfor Kirkegårdens område.


Praktisk hjælp

Vi tilbyder hjælp til alt det praktiske ved gravstedet:

 • Anlæg af gravsted
 • Vedligeholdelse
 • Renholdelse
 • Udplantning af forårs- og sommerblomster
 • Grandækning
 • Diverse

Læs mere om dette nedenfor.
Priserne findes her.

  

ANLÆG AF GRAVSTED

Anlæg af gravsteder omfatter endelig placering af mindesten, planering af grunden, sætning af blomsterbede, plantning, lægning af trædesten, bunddække (oftest perlesten eller skærver).
Efter kistebegravelser er der ofte jordsætninger. Vi anbefaler anlægget først udføres efter ca. 3 mdr.

RENHOLDELSE

I vækstsæsonen rengør vi gravstederne ca. hver 3. uge for ukrudt, vissent løv mv. Imellem hver runde kan der nå at fremspire frøukrudt.
Bestilles denne ydelse omfatter den kun renholdelse; fx beskæring af buske og opretning af gravsten hører under vedligeholdelse.

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af buske, retning af gravsten og supplering med perlesten er eksempler på vedligeholdelsesopgaver, som vi udfører efter nærmere aftale.
Har du tegnet en flerårig vedligeholdelsesaftale er mange vedligeholdelsesopgaver inkluderet i prisen - øvrige gravstedsejere betaler for materialer og tidsforbrug.

UDPLANTNING AF BLOMSTER

Vi udplanter stedmoderblomster omkring 1. april.
Hyacint er også en flot forårsblomst dog med en væsentlig kortere blomstringstid end stedmoder.
Sommerblomsterne udplanter vi ca. 1. juni.
Isbegonia og jernurt (Verbena) er blandt de mest hårdføre og blomsterrige. Også fuchsia og knoldbegonia anvendes.
Ved udplantninger gødskes og vandes blomsterne. Herefter vandes ved behov.

GRANDÆKNING

I perioden fra ca. 25/10 til ca. 10/12 grandækker vi gravsteder.
Til et kistegravsted med 2 pladser anvendes 6-8 kg. gran af typen normann eller nobilis.
Til grandækningen hører også en dekoration af gran og andet stedsegrønt.

DIVERSE

Vi kan også opfylde forskellige individuelle ønsker som fx buketter til mærkedage, vinterkranse mv.

Kontaktoplysninger

 • Hurup Kirke
 • Kirkevej 42
  7760 Hurup Thy
  Telefon: 97 95 11 84
  Email: hurup.sogn@km.dk


  Hurup Kirkegårdskontor

 • Telefon: 97 95 13 55
 • Email: bhhl@km.dk