Gravstedsformer

Skal man vælge en kiste- eller urnebegravelse?
Skal det være gravsted eller i plæne?
Skal det være et gravsted som familien selv passer eller et som passes af kirkegårdens personale?
Det er meget individuelt, hvad man ønsker, og når man vælger begravelsesform, vil det ofte være en afvejning mellem:

 • Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse
 • Familiens tradition og hvad familien finder mest rigtig
 • Økonomi og praktiske overvejelser

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige gravstedsformer.


 

Kistebegravelse

Kistegrave er fredet i 30 år.
Kistebegravelse er dyrest, idet kistegravstedet er større end et urnegravsted, og det skal passes dobbelt så lang tid grundet fredningstiden.

Vi tilbyder 5 forskellige typer kistegravsteder på Hurup Kirkegård.
Læs mere om de forskellige typer nedenfor.

 

  

TRADITIONELT GRAVSTED

Det "klassiske" gravsted, hvor der også er størst frihed ved valg af beplatning, bunddække, gravsten osv.
Kan passes af pårørende eller af kirkegårdspersonalet.

PLÆNEGRAVSTED

Det enkleste gravsted, hvor der kun må plantes sommerblomster.
Gravstedet passes af kirkegårdens personale.

½ TRADITIONELT, ½ PLÆNE GRAVSTED

Hybridform mellem plæne og traditionelt gravsted.
Kan passes af pårørende eller af kirkegårdspersonalet.

SKOVKIRKEGÅRD

Et område med stedsegrønt bunddække og egetræer. Der må plantes sommerblomster o.l. men ikke buske.
Gravstedet passes af kirkegårdens personale.

MUSLIMSK GRAVSTED

Gravsted i plæne med orientering mod Mekka.
Gravstedet omkranses med lyse brosten, og indenfor brostens-afgræsningen sås græs.
Der må plantes sommerblomster o.l. men ikke buske og træer.
Gravstedet passes af kirkegårdens personale.


 

Urnebegravelse

Urnegrave er fredet i 15 år.
Hvis man skal have en urne begravet, må man gerne være med ved urnenedsættelsen.
Urner nedsættes ikke før spørgsmålet om familiens tilstedeværelse er afgjort.
Vi tilbyder 5 forskellige typer urnegravsteder på Hurup Kirkegård, og du kan læse mere om disse nedenfor, men, der kan også altid begraves urner i et gravsted beregnet til kister.

 

  

TRADITIONELT GRAVSTED

Denne type har færrest klausuler for beplantning mv.
De traditionelle urnegravsteder er de eneste, hvor pårørende kan vælge selv at passe gravstedet.

TRADITIONELT GRAVSTED UDEN HÆK

Denne type har færrest klausuler for beplantning mv.
De traditionelle urnegravsteder er de eneste, hvor pårørende kan vælge selv at passe gravstedet.

PLÆNEGRAVSTED

Her er større valgfrihed med hensyn til mindesten (end der er ved plænegravsted med mindeplade), og der må fx plantes blomster foran stenen.
Gravstedet passes af kirkegårdens personale.

PLÆNEGRAVSTED MED MINDEPLADER

Gravstenen er en flise af granit. Der kan sættes buketter i vase nedgravet i plænen, men der kan ikke plantes blomster e.l.
Gravstederne passes af kirkegårdens personale.

FÆLLESPLÆNE

Dette gravsted kaldes også "de ukendtes grav".
Urnen nedsættes i plæne, og ved den fælles mindesten kan der lægges blomster.
Fællesplænen passes af kirkegårdens personale.


 

Gravsten

Gravstenen er det vigtigste element på et gravsted. Det placeres centralt, og det skal holde gennem hele gravstedet tid på kirkegården - ofte mere end 30 år.

På nogle gravsteder er der bestemmelser om gravstenens størrelse og udseende, men der er stadig stort spillerum på de fleste gravsteder. Besøg stenhuggerne og få inspiration.

De nærmeste stenhuggerier er:
Bedsted Stenhuggeri
Thisted Stenhuggeri
Stenhuggeriet Øster Jølby
Steen Jensen, Nykøbing Mors

Kontaktoplysninger

 • Hurup Kirke
 • Kirkevej 42
  7760 Hurup Thy
  Telefon: 97 95 11 84
  Email: hurup.sogn@km.dk


  Hurup Kirkegårdskontor

 • Telefon: 97 95 13 55
 • Email: bhhl@km.dk