Kirkegård

Her kan du læse om Hurup Kirkegård, om hvordan man får et gravsted og hvad man kan få af praktisk hjælp til at holde det, om forskellige gravstedsformer, finde den aktuelle vedtægt og prisliste samt søge efter et gravsted.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret.

 

Om Hurup Kirkegård

Hurup Kirke er mindst 800 år gammel - og måske har der været gravsteder lige siden....
Først da jernbanen kom til Thy, voksede Hurup og Hurup Kirkegård. Siden 1920 er der foretaget 4 udvidelser af kirkegården.

De 3 kirkegårdsafdelinger syd for kirken er taget i brug i henholdsvis 1921, 1963 og 1973. Den nyeste afdeling, nord for kirken, er tagt i brug i 1993.

 

 

Runestenen, som står foran kirken, er fra Vikingetiden. Det er et fragment, som blev fundet ved gennembrydning af kirkegårdsdiget i 1910. Teksten betyder: "Thormod rejste dette gravminde over sin broder, en god kriger."

Ved et besøg på Hurup Kirkegård vil man desuden finde flere ældre gravsten.


 

Årets gang på kirkegården

Medio marts - gartneren genansættes, thuja-hække klippes, gran fjernes.

Ca. 1. april - forårsblomster udplantes.

Maj / juni - anlæg af gravsteder påbegyndes, større vedligeholdelsesopgaver påbegyndes.

Ca. 1. juni - sommerblomster udplantes.

Juli / august - bøgehække og taks klippes.

Ultimo oktober - grandækning påbegyndes og er færdiggjort ca. 1. december.

Kontaktoplysninger

 • Hurup Kirke
 • Kirkevej 42
  7760 Hurup Thy
  Telefon: 97 95 11 84
  Email: hurup.sogn@km.dk


  Hurup Kirkegårdskontor

 • Telefon: 97 95 13 55
 • Email: bhhl@km.dk