Kirkecenter

Hurup Kirkecenter er beliggende på Kirkevej 42A, 7760 Hurup Thy - lige ved siden af kirken.

Kirkecentret bruges bl.a. til sogneaftener, minikonfirmand- og konfirmandundervisning, syng i kor, menighedsrådsmøder og Sydthy Provstis kirkehøjskole.

Kontaktoplysninger

 • Hurup Kirke
 • Kirkevej 42
  7760 Hurup Thy
  Telefon: 97 95 11 84
  Email: hurup.sogn@km.dk


  Hurup Kirkegårdskontor

 • Telefon: 97 95 13 55
 • Email: bhhl@km.dk