Kirkecenter

Hurup Kirkecenter er beliggende på Kirkevej 42A, 7760 Hurup Thy - lige ved siden af kirken.

Kirkecentret bruges bl.a. til sogneaftener, minikonfirmand- og konfirmandundervisning, syng i kor, menighedsrådsmøder og Sydthy Provstis kirkehøjskole.

Kontaktoplysninger

  • Hurup Kirke
  • Kirkevej 42
    7760 Hurup Thy

  • Telefon: 97 95 11 84
  • Email: trhu@km.dk