Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed.
Derfor er det en rigtig festdag i Hurup Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt.

Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet.
I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, og som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.

Dåben foregår som regel som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, så kontakt en af sognepræsterne. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor præsten fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.


 

Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen.
Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn.
Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal der udfyldes en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen på www.borger.dk
.

Navnet
Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.
Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde.
Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde en navngivningsformular på www.borger.dk
.

Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

Faddere
En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet, andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn, og fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.


 

Sådan foregår dåben

En dåb i Hurup Kirke er som regel en del af søndagens gudstjeneste.
I bærer barnet ind før gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, starter præsten med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”.
Så går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten taler direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

 • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
   
 • Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
   
 • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
   
 • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
   
 • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
   
 • Vil du døbes på denne tro? - Ja!


Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten.


 

Få en gratis børnebibel

I Hurup Kirke giver vi ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” som gave ca. 4 år efter dit barn er blevet døbt. Gaven består af en børnebibel samt en dobbelt-DVD.
Kirken sender brev ud til barnet med invitiation til at deltage i en familiegudstjeneste, hvor bibelen udleveres.
Vi opfordrer også barnet til at blive medlem af Snapperklubben, så han/hun hvert år får en hilsen på sin dåbsdag, og forældre og faddere kan få gode ideer til, hvordan I kan fejre dåbsdagen i familien.

 

 


 

Kontaktoplysninger

 • Hurup Kirke
 • Kirkevej 42
  7760 Hurup Thy
  Telefon: 97 95 11 84
  Email: hurup.sogn@km.dk


  Hurup Kirkegårdskontor

 • Telefon: 97 95 13 55
 • Email: bhhl@km.dk