"Disciple" på tur

Tirsdag 11. oktober var alle minikonfirmanderne fra 3.A og 3.B på løb rundt om kirken og Kirkecentret.

Minikonfirmanderne var Jesu disciple på tur, og de kom til forskellige byer, bl.a. Genesaret, Kapernaum, Jeriko, Nazareth og Magdala.
De fik fortalt historier og skulle løse forskellige opgaver.

 

Sejltur på Genesaret sø.

 

Kapernaum.

 

En meget vigtig post med proviant til "disciplenes" lange rejse.

 

Samaritanere hjælper en såret mand.

 

Nazareth - endnu en vigtig post med proviant.

 

Kærlighed, håb og tro.

Kontaktoplysninger

 • Hurup Kirke
 • Kirkevej 42
  7760 Hurup Thy
  Telefon: 97 95 11 84
  Email: hurup.sogn@km.dk


  Hurup Kirkegårdskontor

 • Telefon: 97 95 13 55
 • Email: bhhl@km.dk